חסר רכיב

נשקס אליעזר ז"ל

נשקס אליעזר ז``ל
-
01/06/1912 - 03/02/1986
אליעזר נשקס
בן גיטל ויוסף
נולד ברוז'נה, פולין ב-1.6.1912
עלה ארצה ב-1933
נפטר ב-כ"ד שבט תשמ"ו, 3.2.1986
אליעזר נולד במשפחה יהודית, פועלית. אביו היה מנהל בית-חרושת לבורסקאות, אדם בעל הכרה מעמדית, סוציאליסט מהפכן. הבית לא היה דתי ואף שלא הקפידו על קיום דיני ההלכה, זה היה בית יהודי חם ומושרש בקהילה היהודית. למשפחה היו חמישה ילדים בת וארבעה בנים ואליעזר – הצעיר בהם. מצבה הכלכלי של המשפחה היה דחוק, התפרנסו בקושי מעמל כפיהם של שני ההורים. חיו באורח צנוע ועם זאת אפשרו לימודיו של אליעזר.
תחילת צמיחתו לציונות כבר החלה בגן ונמשכה בתיכון של "תרבות", שם טיפחו המורים מלבד לימודי מקצועות וספרות, את אהבת ארץ ישראל וממש הדריכו לעלייה ארצה.
אליעזר עבד מגיל צעיר בכל החופשות שלו בכדי לצבור כסף לעלייה, כאשר יבוא היום.
הבית התנהל באופן ליברלי, וההורים השאירו חופש פעולה לבניהם, שהתפזרו למקומות שונים, במגזרי פעילות למיניהם. אחד האחים היה ב"השומר הצעיר", חבר ההנהגה הראשית, יותר מאוחר חבר בית אלפא. שניים אחרים היו קומוניסטים. אליעזר לא הושפע מדעותיהם, דבק במסלול הציוני, הגיע לתנועה חלוצית ובמרוצת הזמן – להכשרה. כאן הכיר את פועה וקשר איתה קשר לחיים. הם נישאו בטרם עלייתם ובהגיעם ארצה הופנו לקיבוץ רמת-הכובש, שעבר אז להתיישבות. כעבור זמן החליטו לעזוב, כיון שלא יכלו לקבל עזרה לקרובים בחו"ל ועברו לתל-אביב. אליעזר עבד בבניין וכאן נולד בכורם – איתן.
בתום שלוש שנים ביקשו לחזור לחיי קיבוץ והתקבלו ל"משמר הים" (אפק) בו נקלטו והתערו יפה במקום. כעבור כ-4 שנים, כאשר איתן גדל מעט ולא הייתה לו מסגרת חינוכית מתאימה, חיפשו ההורים פתרון.
אליעזר הכיר חברים מהקיבוץ השכן, שנפגש איתם בשדות, בפלחה והוצע לו להצטרף לקיבוצנו. המשפחה נענתה להזמנה ועברה לחצר השכנה של עין המפרץ. שוב תהליך קליטה הסתגלות, אך בסופו של דבר עגנו ומצאו כאן את ביתם.
אליעזר, מהפלחים הראשונים של משמר הים ושלנו המשיך בעבודת השדה, חקלאי בנפשו ואוהב עבודת אדמה, ראה בתחום זה מקצוע ואתגר ומצא בו סיפוק רב. 15 שנים רצופות התמיד בפלחה עד שהתבקש לקבל את ריכוז הטרקטורים.
אחרי שסיים את תפקידו, הוצע לו להיכנס לענף המכוורת. הציץ ונפגע – המכוורת הפכה לעיסוק מרכזי בחייו והוא השקיע בענף את מיטבו.
ב-1933 הצטרף אליעזר ל"הגנה" ומאז הפך נושא הביטחון לאפיק פעילות מרכזית שלו. מילא את תפקיד המא"ז כארבע קדנציות בתקופות הסוערות של המנדט הבריטי ועם קום המדינה במסגרת צה"ל. הוא השתלם בתחום, מצא בו הרבה עניין, הרבה קשרים אישיים וזכה להרבה הערכה בבית ומגורמי חוץ.
היה אב מסור ואוהב לארבעת ילדיו – איתן, יוסי, דני ורבקה, וחרף עיסוקיו הרבים מצא זמן לדאוג לצורכי הבית והמשפחה.
נפטר והותיר את פועה, רעייתו, ילדיהם ומשפחותיהם.
יהי זכרו ברוך.
חסר רכיב