חסר רכיב

פריימן חיים ז"ל

פריימן חיים ז``ל
-
11/05/1908 - 16/01/1989
חיים פריימן
בן אדל ודוד הירש
נולד בבוריסלב, גליציה, ב-1908
עלה ארצה ב-1935
נפטר ב-י' שבט תשמ"ט, 16.1.1989

"אני מבוריסלב", מספר חיים, עיר עם רחוב ארוך ומתפתל, בנויה רובה בתי עץ, פרט לביתנו הדו-קומתי בפרבר העיר, בקרבת גבעות שמהן שאבו נפט".

משפחה יהודית טיפוסית עם חמישה ילדים, ארבעה בנים ובת, שמפרנסה הוא האב, סוחר תבואות. המצב בבית היה לא רע, עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה. האב גויס, עול קיום המשפחה נפל כולו על האם, עד שוב בעלה ב-1918. אורח חיי המשפחה מסורתי, כשהאם מקפידה על הנהלים, האב חופשי יותר, בעל השכלה מסוימת, אוהב שירה.

הבנים לומדים בבית ספר ממלכתי ואחר הצהרים ב"חדר" וב"תלמוד תורה". השפה בבית – אידיש, גם פולנית, קוראים עיתון באידיש וגם אין פוסחים על יצירות היינה וגתה בשפה הגרמנית.

הבית של משפחת פריימן בבוריסלב היווה מרכז אליו הגיעו קרובים המתגוררים בכפרים ובעיירות שמסביב. הסבא היה עובד אדמה ובעל שדה, שאל ביתו היה חיים מגיע תכופות ובשמחה. ימים רבים בילה אצל הסבא, היה מסייע בידו בעבודת המשק ולא אחת מגיע לשם ברגל. אולי בימי נעוריו צמחה זיקתו לחקלאות, שמימש יותר מאוחר, בחייו בקיבוץ.

הבנים למדו בתיכון, האחות בבי"ס מסחרי, בחלקו מימנו לימודיהם במתן שיעורים, כי המצב הכלכלי בבית היה דחוק והפרוטה חסרה. חיים סיים לימודיו בגימנסיה הפולנית (ולא הוציא תעודה בגלל חוסר כסף). באופן כללי היה תלמיד טוב עם נטייה לשירה, ספרות ולמדעי הטבע.

לתנועת השוה"צ הגיע במחצית שנות ה-20, אחרי שהקן שוקם בעזרת חברי התנועה מדרוהביץ. חיים היה פעיל בתחום ארגון התרבות, מקהלה, הצגות וטיולים בסביבה היפה. אחיו היו קומוניסטים, ואחותו נטתה לשמאל ובדרך הטבע התנהלו בבית ויכוחים ערים. אך לא היו "קרבות" והאווירה הייתה טובה ונינוחה.

חיים עשה זמן קצר בהכשרה חקלאית, לאחר מכן שהה תקופה ארוכה בנדבורנה, חזר לבית ההורים והמתין ארוכות לרישיון עלייה. הגיע ארצה ב-1935 לקיבוץ בקריית חיים. את מסלול הקליטה בעבודה פתח בבניין, בהובלת מריצות, ומאז לסירוגין משך 12 שנים בהנהלת חשבונות, בשירות "משמר חופים" (שנתיים), בעבודות המשק השונות, עד לכניסה לענף הלול. האמת היא שרצה מאד לעבוד במטעים, אך נטיית-לב אדם לא הייתה אז גורם קובע, עדיפים היו צרכי המשק. מאז, עד סוף חייו היה חיים לולן. התרגל, לפי דבריו, וגם אם לא התלהב, התקשר ומצא עניין.

אהב מוסיקה, שירה, ספר ובתחומים אלה היה מעורב – שר המקהלה ובצוותים מזדמנים לקראת אירועים. תמיד מוכן להשמיע ולצרף קולו היפה. היה חבר בוועדת תרבות, שותף למערכת העלון, גזבר בוועדת חברים. איש בודד מאד, שראה עצמו בשוליים, אך לבו פתוח לכל הנעשה ומוכן לסייע בתחומים שהייתה לו זיקה אליהם. עשה המוטל עליו כמיטב יכולתו, מודע לעצמו ולמגבלותיו, פוסע לאיטו בשביל האישי, הערירי, בלי טענות או מרירות, בלי להטריד איש. כך לאורך חייו וכן עד שעתו האחרונה.

הותיר אחות יחידה ומשפחתה בתל אביב.

יהי זכרו ברוך. 
חסר רכיב