חסר רכיב

תאני יוסף ז"ל

תאני יוסף ז``ל
-
20/06/1910 - 26/07/1981
יוסף (יוזק) תאני (פייגנבאום)
בן הניה ואריה
נולד בבז'ז'אני, פולין ב-1910
עלה ארצה ב-1930
נפטר בכ"ד סיון תשמ"א, 26.7.1981

ילדותו ונעוריו של יוזק נרקמו בכפר, בחווה חקלאית, שאביו ירש מאבותיו, והוא המשיך במסורת של חקלאי.
אובדן כל רכושם במלחמת העולם הראשונה, וכן מותה של האם, כאשר יוזק עדיין ילד בן עשר, הטביעו חותם עמוק בהווי ובקורות המשפחה.
בבית היו חמישה ילדים, שתי בנות ושלושה בנים. איש קשוח היה האב וביד תקיפה נהג בבניו. יוזק גדל בסביבה פולנית, בבית שבו דיברו פולנית, ולא קיימו נוהגי דת ומסורת יהודית. עוד בהיותו תלמיד צעיר עבר לגור אצל משפחה פולנית בבז'ז'אני. אין פלא כי לא הייתה לו זיקה ליהדות, עד שהגיע באופן די מקרי לקן השומרי בעיירה. החל ללמוד בתיכון, אך במהרה נטש את בית הספר מתוך חוסר עניין ומכוח ההשקפה שרווחה בתנועה שיש מספיק אינטליגנטים יהודים ודרושים לנו עובדי אדמה.
בקן עוצבו נעוריו. כאן צמחה תודעתו היהודית – ציונית, כאן מצא כר ליוזמותיו, לפעלתנות האופיינית לו. כעבור זמן יצא להכשרה בנדבורנה וב"צ'יכי קונציק" – חוות הכשרה חקלאית ליד קרקוב, שבה יישם את כישוריו וניסיונו החקלאי. ההכשרות היו עבור יוזק חוויה חברתית מרתקת, בהן השכיל לרכוש ניסיון חיים וחברים.
ב-1930 עלה ארצה, לקיבוץ ג' בחיפה. הפרידה מן הבית הייתה כאובה, אביו הקשיש התקשה להינתק מבנו האהוב. אחיו הבוגר של יוזק ואחותו הגיעו ארצה שנים אחדות לפניו.
יוזק השיג מקום עבודה מצוין בבאר המים בהדר הכרמל בעזרת אחיו, אחרי ניסיון מר של הסתגלות בהובלת חול, עבודה מפרכת שכמעט מוטטה אותו. בתקופה זו אחזה את קיבוץ ג' סערה פוליטית – רעיונית, שגרפה רבים וטובים מבין חבריו וסיכנה את עצם קיומו. יוזק היה בין המפקפקים ומחפשי הדרך. עזב את הקיבוץ, הסתדר בעיר ואז התקרב לפלה, שעבדה אצל אחיו. איתה המשיך לנהל את הוויכוחים הרעיוניים, שכעבור זמן הסתיימו בהחלטה לשוב לקיבוץ ולהקים משפחה. במרוצת השנים נולדו שני ילדיהם – תמר ועמיר.
יוזק היה "חתול מהלך בדרכיו", כהגדרתו. תמיד שמר על ייחודו בעשייה שבחר והיה מסוגל להזדהות עימה. היה מכונאי, אחר כך הפלח הראשון שלנו, שהקים את הענף בקיבוץ. במסגרת תפקידו הביטחוני במלחמת השחרור נתקל בכוורות עזובות ואז נתפס לרעיון הקמת המכוורת. מהברקה מקרית זו נולד ענף, אותו טיפח שנים באהבה ועמו קיים את רציפות הקשר לאורך הזמן כמגדל מלכות (דבורים) לצד עיסוקיו האחרים.
ככל שהיה אינדיבידואליסט נשאר מעורב בחיי החברה, מוכן לתרום וליטול אחריות. יוזק נשא בשורה של תפקידים – היה מזכיר ורכז משק, ריכז וועדות ופעל בחוץ – היה גזבר גבעת חביבה ומדריך קיבוץ שמרת.
הגורל לא חסך ממנו פורענויות. שכל את פלה ותמר אהובות ליבו. נסגר, אך חזר והתמודד. החיוניות האופיינית גברה ועזרה לו להשתקם. המשיך דרכו פעיל ונמרץ, הקים מחדש קן משפחתי עם יהודית, טיפח קשר הדוק עם עמיר.
הספורט הפך להיות מוקד מרכזי בעיסוקיו, יוזק היה הרוח החיה במישור זה בפעילות מגוונת מקומית ואזורית. תפס עמדה במוסדות ספורט ארציים. ליווה משלחות לחו"ל, שקד באינטנסיביות על פיתוח, עודד צעירים וסייע להם ככל שהתבקש. השתלב בהווי שלהם ברוחו הצעירה, היה להם כאח בוגר. ניהל את אולם הספורט "נעמן" והמשיך במאמץ לא יאומן, גם לעת מחלתו. עבד כמעט עד הסוף, עד שהמחלה גברה עליו.
הניח את יהודית – רעייתו ואת בנו – עמיר.
 
יהי זכרו ברוך. 
חסר רכיב