קיבוץ עין המפרץ
חסר רכיב

מרפאה

שעות פעילות וקבלת אחיות
א' - 7:30-15:30
ב' - 7:00-18:00   12:00-13:00 המרפאה סגורה
ג' - 7:30-18:30   12:00-14:30 המרפאה סגורה
ד' - 7:30-13:00
ה' - 7:00-15:00
ו' - 8:00-12:00

שעות רופא:
יום א':
9:15-14:15 - ד"ר אלבו-בוק ענבל 
יום ב':
12:00-18:00- ד"ר מהדי נסאר 
יום ג':
8:45-17:00 - ד"ר אלבו בוק ענבל 
8:30-12:30 - ד"ר מהאדי נסאר
יום ה':
9:15-12:45 - ד"ר אלבו בוק ענבל   לסירוגין
8:30-12:30 - ד"ר מהדי נסאר        לסירוגין
יום ו':
8:00-12:00 ד"ר מהדי נסאר    לסירוגין

שעות משרד:
יום א'- 7:45-15:30
יום ב'- 7:45-18:00
יום ג' - 7:45-18:00
יום ד' - 7:45-13:00
יום ה' 7:45-15:00
יום ו' - 8:00-12:00

בדיקות דם:
ימים ב' ו-ה' 7:00-8:00

מעקבים כרוניים:
יום א' - 9:30-11:30
יום ג' - 7:45-17:00
יום ה' - 9:30-11:30

טיפת חלב:
יום ב' 8:00-11:00
יום ג' - 14:30-18:30

מעקב הריון:
יום ב' - 16:00-18:00
יום ה' - 8:00-10:00

מעקבים כרוניים:
יום א' - 9:30-11:30
יום ה' - 9:30-11:30

טל' - 047706970
פקס- 046019830
חסר רכיב