קיבוץ עין המפרץ
חסר רכיב

מרפאה

24/03/2019
שעות פעילות וקבלת אחיות
א' - 7:30-15:30
ב' - 7:00-13:00
ג' - 7:30-13:00
      14:00-18:30
ד' - 7:30-12:30
      14:30-18:00
ה' - 7:00-15:00
ו' - 8:00-12:00

שעות רופא:
יום א':
9:15-14:15 - ד"ר אלבו-בוק ענבל 
8:20-15:20 - ד"ר דויד רודין
יום ב':
8:00-12:15 - ד"ר פארס 
יום ג':
8:45-17:00 - ד"ר אלבו בוק ענבל 
9:00-17:00 - ד"ר דויד רודין
יום ד':
12:30-17:00 - ד"ר פארס 
יום ה':
9:15-12:45 - ד"ר אלבו בוק ענבל 
7:30-14:00 - ד"ר פארס

בדיקות דם:
ימים ב' ו-ה' 7:00-8:00

מעקבים כרוניים:
יום א' - 9:30-11:30
יום ג' - 7:45-17:00
יום ה' - 9:30-11:30

שעות משרד:
יום א' - 7:45-15:30
יום ב' - 7:45-13:00
יום ג' - 7:45-17:00
יום ד' - 7:45-18:00
יום ה' - 7:45-15:00
יום ו' - 8:00-12:00

טיפת חלב/מעקב הריון:
יום ג' - 13:00-18:30

טל' - 047706970
פקס- 04601830
חסר רכיב